Cashmanagement

 

Het is zeer van belang om op een efficiŽnte wijze om te gaan met de liquide middelen van de organisatie. Dit betekent dat de beginpositie en alle verwachte in- en uitgaande geldstromen in beeld moeten worden gebracht. Een liquiditeitsbegroting is hiervoor het geŽigende middel waarbij het debiteuren- en crediteurenbeheer volledig moet worden geÔntegreerd. Het spreekt vanzelf dat het volgen van deze begroting en de bewaking ervan voorwaarden zijn voor het welslagen van een doelmatig cashmanagement.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2004 - Meurs Financial Control

 

designed by EnvisionIT