Accountancy

 

Een bedrijfsleiding legt over het gevoerde financieel beheer periodiek verantwoording af aan bestuur, aandeelhouders, banken en subsidiegevers. Zij doet dit door middel van een jaarverantwoording. De getrouwheid van zo'n jaarrekening moet bevestigd worden door een onafhankelijk en wettig bevoegd deskundige, de accountant. In de accountantsverklaring spreekt de accountant zich uit over het getrouwe beeld van de in de jaarverantwoording gepresenteerde balans en resultatenrekening. In het bijbehorende accountantsrapport wordt dit nog verder toegelicht. Bij de accountantscontrole wordt uiteraard ook gelet op de naleving van relevante wettelijke voorschriften en bepalingen.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2004 - Meurs Financial Control

 

designed by EnvisionIT